ارزگان در محراق توجه وزارت داخله

۲۴ اسد ۱۳۹۴

علومی وزیر داخلهوزارت امور داخله، امنیت ولایت ارزگان را به صورت ویژه مورد توجه قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت داخله با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که وضعیت امنیتی کشور امروز (شنبه) در یک نشست ویژه مورد بررسی وزیر و مسوولان وزارت امور داخله قرار گرفت.

خبرنامه می افزاید که در این نشست، نورالحق علومی، وزیر امور داخله به منسوبین این وزارت هدایت داده است تا امنیت ولایت ارزگان را به صورت مشخص مورد توجه قرار دهد.

وی همچنین به منسوبین و پولیس ملی هدایت داده است که چالش های امنیتی ارزگان را به زودی از میان بردارند تا امنیت در این ولایت برقرار گردد.

استرپاسوال محمدایوب سالنگی،معین ارشدامورامنیتی وزارت امورداخله نیز در این نشست وضعیت امنیتی کشوررا تشریح نموده و بااشاره به مشکلات وچالش های امنیتی دربرخی ازنقاط کشور، افزودکه نیروهای پولیس دستآوردهای خوبی در نبرد با مخالفان مسلح به دست آورده اند.

قابل ذکر است که سمینارآموزشی دو روزه منسوبین اداره عالی تفتیش وزارت امورداخله نیزافتتاح شد و درمراسم گشایش این سمینار، برمبارزه جدی بافساد و بهبودمیکانیزم های نظارت وکنترول تاکید گردید.

به گفته وزیر امور داخله، برگزاری سیمینارهای آموزشی باموضوع مبارزه بافساد و بلندبردن ظرفیت کاری اداره های ضدفساد، از اولویت های اساسی این وزارت است.

وزیرامورداخله به تمامی منسوبین پولیس ملی وبه ویژه به مسوولین اداره عالی تفتیش هدایت دادتا در راستای محوفسادازهیچگونه تلاشی دریغ نورزند.

ارزگان

امنیت

پولیس

داخله

محراق


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed