ارزهای ۵، ۱۰ و ۲۰ دالری از اعتبار در بانکهای خصوصی افغانستان خارج شد

شماری از بانک های خصوصی افغانستان به دلایل نامعلوم از گرفتن بانکنوتهای ۵، ۱۰ و ۲۰ دالری مشتریان خودداری کرده و این پولها را قبول نمی کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، میوند بانک از جمله این بانکهاست که در معاملات بانکی اش حاضر به گرفتن بانکنوت های ۵، ۱۰ و ۲۰ دالری نیست.

کارمندان و مدیرهای ساحوی این بانک به محض دیدن بانکنوت های پایین تر از ۵۰ دالری آن را به مشتری واپس داده و از گرفتن آن امتناع می کنند.

مدیر میوند بانک در نماینده گی سه راهی علاءالدین شهر کابل در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که به هیچ صورت حاضر به گرفتن پول های میده دالر در معاملات شان نیستند.

وی در حالی که از گرفتن نامش خودداری کرد، اظهار داشت که در مقابل مشتریانی که معاملات بانکی با آنها دارند در صورت دریافت معاشات و یا برداشت پول از حسابشان در صورت اینکه مبالغی شامل بانکنوت های ۵، ۱۰ و ۲۰ دالری باشند، مجبورند، این پول را از بانک دریافت کنند.

در عین حال، یکی از صندوق داران این بانک نیز در معامله با یکتن از کارمندان خبرگزاری خاورمیانه، از گرفتن بانکنوت ۵، ۱۰ و ۲۰ دالری ابا ورزید و در عین ناباوری، دو بانکنوت ۵ دالری را به وی داده و در صورت خودداری وی، اظهار داشت که این پول را نیز در حساب مورد نظرش جمع می کند و یا اینکه باید این پول را بگیرد.

در همین رابطه ایمیل هاشور مسوول مطبوعات بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که این رویکرد تا حال به آنها نرسیده است.

وی تاکید داشت که بانک مرکزی تنها بالای روند تبادله بانکنوت های افغانی نظارت دارد و نظارت از تبادله بانکنوت های خارجی در طرزالعمل آنها قرار ندارد.

این در حالی است که مدیران میوند بانک نیز در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشتند که آنها از گرفتن مقدار کم بانکنوت های ۵، ۱۰ و ۲۰ دالری در معاملات روزمره خودداری می کنند و این روند در تمام نماینده گی های آنها در سراسر کشور یکسان است.

به گفته آنها، ضرر کردن در معاملات کلان تجاری و بانکی با دیگر موسسات و بانکها از عوامل عمده نگرفتن بانکنوت های کوچک خارجی از سوی نماینده گی های آنهاست.

با این حال و در حالی که در تمام کشورهای دنیا، بانکنوت ها به مقداری که باشند، یک قیمت و ارزش دارند؛ اما در صرافی های کشور نیز بانکنوت های کوچک ارزش کمتر دارد و یا یک افغانی تفاوت نسبت به بانکنوت های بزرگتر تبادله می شوند.

این امر به مانند تمام کارهای اقتصادی و اجتماعی در کشور است که ارزش هر شی و کاری نسبت به اندازه آن در نظر گرفته شده و هیچ نظارتی نیز از سوی مسوولین و مقام های مربوطه صورت نمی گیرد.

این روند خود بالای معاملات اقتصادی و در کل اقتصاد کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت و نیازمند رسیده گی و تغییرات در سیاست های پولی بانک مرکزی را اکتفا می کند، به دلیل آنکه بیشتر معاملات بزرگ اقتصادی کشور (حتی کمک های کشورهای خارجی) با دالر صورت می گیرد و عدم اعتبار بانکنوت های کوچک، روند اقتصادی کشور را متضرر می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *