حملات راکتی پاکستان برخلاف وعده آن کشوربه افغانستان

شورای امنیت ملی افغانستان، ضمن استقبال از همآهنگی و تفاهم میان اردو، پولیس و امنیت ملی در تامین امنیت انتخابات، ادامه حملات اکتی از سوی پاکستان را در این ایام محکو کرد و آن را برخلاف وعده های پاکستان دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات امنیتی در ولایت جنوب شرقی کشور گزارش دادند که در روز برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری چند ولایت کشور مورد حملات راکتی نظامیان پاکستانی قرارگرفته است.

در جلسه شورای امنیت ملی به ریاست حامد کرزی، از مسئولین امنیتی در رابطه به برگزاری موفقانهء دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و همآهنگی و تفاهم میان سطوح مختلف اردو، پولیس و امنیت ملی قدردانی شد  و آنرا قدم مهم در راه مسلکی شدن نیروهای های امنیتی کشور دانست.

از جانب دیگر، مسئولین امنیتی کشور یاد آور شدند که همکاری مردم برای دفع و ترد حملات احتمالی تروریستان در روز انتخابات بی نظیر بوده و اساساً مبتنی بر همین همکاری های مردم با نیروهای امنیتی بود که جلو چندین حمله  دشمن گرفته شد.

شورای امنیت ملی از همکاری بی شایبهء مردم در تأمین امنیت روز انتخابات ستایش کرد و همچنان از نقش مثبت رسانه ها در این پروسه، قدردانی کرد.

در ادامهء گزارشات امنیتی مربوط به روز انتخابات، شورای امنیت ملی تداوم حملات توپخانه ای پاکستان را بر مناطق شرقی کشور شدیداً تقبیح نموده، خاطر نشان ساخت که این عمل بیانگر این واقعیت است که نظامیان پاکستانی برخلاف وعده هایی که از جانب مقامات شان مبنی بر همکاری در راستای تدویر انتخابات دور دوم ریاست جمهوری نموده بودند، عمل کرده است.

در ادامه، وزیر دفاع ملی کشور گزارش ابتدایی خویش را در مورد خریداری سه فروند طیاره انتونوف (ای ان ۱۴۰)  از کشور اوکراین به جلسه ارائه نمود.

وی خاطر نشان ساخت که تغییرات سیاسی و مشکلات اخیر در کشور اوکراین باعث گردیده  تا کمپنی ایکه مسئولیت فروش و انتقال طیارات یاد شده را داشت، قرارداد مذکور را فسخ نماید.

او گفت به همین منظور وزارت دفاع ملی با کمپنی های خارجی دیگر در تماس است که گزارش مفصل آن در جلسه آیندهء شورای امنیت ملی ارایه خواهد شد.

در اخیر جلسه، شورای امنیت ملی روی موضوع تهیه اسلحه خفیفه برای قطعه رجال برجسته وزارت امور داخله از طریق کمپنی های خصوصی بحث نمود.

در این جلسه فیصله شد تا به تأسی از فیصله های قبلی، خریداری و اکمال اسلحه مورد نیاز نیرو های امنیتی صرف از طریق مجاری دولتی صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *