اختلافات خانوادگی در سمنگان، جوانی را قاتل مادرش ساخت

قتلاختلافات خانوادگی در ولایت سمنگان باعث شد تا یک جوان ۱۸ ساله در این ولایت به جنایت هولناکی دست زده و مادر خود را به قتل رساند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات امینتی این ولایت میگویند این جوان ۱۸ ساله که مقصدالله نام دارد صبح روز گذشته مادرش را به قتل رسانید و از ساحه متواری گردیده است.

به گفته مقامات امنیتی تلاش برای دستگیری این جوان جریان دارد; اما پولیس بخاطر رسیدن به مجرم خانم وی را بازداشت کرده است.

خدیجه حسنی، رییس امور زنان سمنگان این قتل را یک فاجعه هولناک خوانده و از پولیس می خواهد که هر چه زودتر قاتل این زن را بازداشت نمایند.

در همین حال، در یک رویداد جداگانه یک جوان ۱۸ساله دیگر به نام عبدالله که از باشندگان قریه “گزه ملا قربان” شهر ایبک بود؛ به دلیل فقر شدید مالی دست به خودکشی زده و خود را در منزل پدرش حلق آویز کرده است.

تنش های خانوادگی اغلب در کشور قربانی های گرفته است، اما این بار نخست است که فرزندی قاتل مادر میگردد.