آیا اردوغان تابعیت اسرائیل را می پذیرد؟

سیاستهای اردوغان و حزب عدالت و توسعه در چند سال گذشته موجب آن گردیده تا اسرائیل که تا اواخر سال ۲۰۱۳ به عنوان دشمن

سیاستهای اردوغان و حزب عدالت و توسعه در چند سال گذشته موجب آن گردیده تا اسرائیل که تا اواخر سال ۲۰۱۳ به عنوان دشمن شماره یک مردم ترکیه به حساب می آمد؛ جای خود را به داعش داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بررسی های انجام شده از نظرسنجی های به عمل آمده تا اواخر سال ۲۰۱۳ اسرائیل تهدید شماره یک، آمریکا در مقام دوم برای ترکیه قرار گرفته بود اما در نظر سنجی های به عمل آمده توسط دانشگاه غدیر هاس استانبول در سال ۲۰۱۴، داعش به عنوان تهدید اول ، امریکا در مقام دوم و اسرائیل به عنوان تهدید سوم برای این کشور به حساب می آید.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آمارها نشان دهنده این است که دولت عدالت و توسعه به رهبری اردوغان سیاستهایی را در پیش گرفته که همسو با سیاستهای فتنه آفرین اسرائیل در منطقه است.

ایجاد جنگهای مذهبی، حمایت از داعش و تکفیریها و پیگیری سیاست عثمانیزه نمودن منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توسط دولت ترکیه موجب آن شده تا اسرائیل به عنوان دشمن اصلی در جهان اسلام جای خود را به جریانهای بنیادگرای اسلامی دهد.

امروزه نه تنها مردم ترکیه که بسیاری از مردم کشورهای اسلامی از مواجه شدن با جریانهای تکفیری واهمه داشته درحالیکه از مواجهه شدن با اسرائیل هیج حراسی نداشتند و همیشه آرزوی مبارزه با این رژیم را در سر می پروراندند.

این خوش خدمتی جاهلانه دولت ترکیه مخصوصا رئیس جمهور آن به قدری مشهود و قابل ملاحظه بوده است که از چشم مسئولین و رسانه های اسرائیلی به دور نبوده است.

بسیاری از رسانه های اسرائیلی در تمجدید از رفتارهای دوگانه اردوغان در منطقه که تماما به نفع اسرائیل بوده از اردغان به عنوان یک ناجی و مهمترین شریک استراتژیک اسرائیل در دوران برقراری روابط دیپلماتیک مابین ترکیه و اسرائیل یاد کرده اند.

از موارد مهم و مورد توجه این است که بسیاری از فعالین رسانه ای اسرائیل از دولت این رژیم در خواست کرده اند تا با رفع موانع احتمالی در تابعیت دادن به اتباع کشور ترکیه ، در تقدیر از خدمات اردوغان تابعیت افتخاری به وی داده شود.

حال این سوال پیش خواهد آمد که آیا رئیس جمهوردولتی که در سالهای گذشته با شعارهای ضد اسرائیلی و ضد امپریالیستی به روی کار آمده است در همپیمانی با رژیم اسرائیل، تابعیت این کشور را خواهد پذیرفت؟