آموز گاران خیالی چالش بزرگ را در روند آموزش به میان آورده

12002156_416902628510942_4817642219883830750_nآموزگاران خیالی در مکاتب بدخشان چالش ها را در روند آموزش به میان آورده و زمینه فساد را بر فساد پیشه گان این ریاست مساعد ساخته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ضیاءالدین واثق عضو شورای ولایتی بدخشان می گوید: بیشتر از صد نفر آموزگار خیالی در ۲۷ باب مکتب در ولسوالی های مختلف به شمول مرکز این ولایت از دولت امتیاز دریافت می نمایند، اما حضور فزیکی ندارند.

ضیاءالدین می گوید:« بیشتر از صد تن آموزگاران خیالی در مکتب های مختلف بدخشان است که این آموزگاران بدون حضور فزیکی در مکتب ها از سوی دولت معاش دریافت می نماید اما ما مبینیم که صد ها فرد تحصیل کرده بی وظیفه هستن و مجبور به ترک مملکن میشود«

در همین حال عبدالحی انتظامی رییس معارف بدخشان می پذیرد که آموزگاران خیالی از گذشته ها به اینسو در چارچوب معارف در بخش های مختلف این ولایت حضور داشته و امتیاز دریافت می کنند. حالا این مسوولان می گویند آستین بر زده اند تا آموزگاران خیالی را از معارف حذف کنند.

انتظامی میگوید: «میدانم در گذشته ها آموزگاران خیالی استخدام شده اما برای تان اطمینان میدهم که برای حذف کردن شان اقدامات جدی کردیم«

این در حالیست که دانش آموزان در ولسوالی های سرحدی و مرکزی این ولایت از نداشتن آموزگاران مسلکی در مکتب های شان شکایت داشته و بدون آنکه چیزی به اندوخته های علمی شان افزود گردد، برعکس خالی از همه چیز می شوند.

Author

About Author