اسد ۲۰, ۱۳۹۹

آلمان در مورد جنگ افغانستان نشستی را برگزار می کند

Afghanistan-Germany-pactکشور آلمان در نظر دارد که در مورد جنگ جاری در افغانستان نشستی را همراه با متحدانش برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اوزولا فون دیرلاین، وزیر دفاع آلمان به روزنامه‌ای «بیلد ام زونتگ» گفته است که در این کنفرانس نمایندگان برخی از متحدان این کشور نیز حضور خواهند داشت.

به گفته او، در این نشست همراه با متحدان آلمان، روی پیش‌برد امور در افغانستان بحث و مشوره می‌شود.

خانم دیرلاین تأکید کرد که در مورد نگهداشتن پایگاه نظامی نیروهای خارجی در مزار شریف در شمال افغاسنتان نیز بحث خواهد شد.

هنوز تاریخ دقیق برگزاری این نشست، در آلمان مشخص نشده است.

گفتنی است که اکنون حدود ۷۰۰ نظامی آلمان در شهر مزار شریف در شمال کشور مستقر هستند.

این نیروها در چوکات مأموریت حمایت قاطع، نیروهای امنیتی افغان را در بخش‌های آموزش، مشوره دهی و تجهیز کمک می‌کنند.