سمینار هماهنگی روسای معارف 34 ولایت در کابل برگزارشد

وزارت معارف افغانستان سمینار سه روزه ای را با حضور روسای معارف 34 ولایت کشور در کابل برگزار کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسولان هدف از برگزاری این سمینار را بهبود کیفیت معارف از طریق تامین روابط همآهنگ میان اداره های محلی ومرکزی معارف میخواند.

فاروق وردک وزیرمعارف کشور، انکشاف معارف افغانستان در 13 سال گذشته را در تاریخ این کشوربی نظیر خوانده است.

به گفته وردک هم اکنون افغانستان درحالی 11.5 میلیون دانش آموز دارد که 12 سال پیش معارف این کشور با صرف یک میلیون دانش آموز آغاز کرد.

به گفته وردک افغانستان در بخش معارف از برنامه استراتیژی ANDS فوق العاده پیشی گرفته است.« چیزی را که هدف تعیین کرده بودیم 8 میلیون دانش آموز بود ولی حال به 11.5 میلیون رسیده، هدف ما بود که 10 هزارمکتب داشه باشیم ولی 17500 مکتب پنج روز بعد میداشته باشیم، هدف ما بود 158 هزار معلم ولی 221 هزا رمعلم داریم.»

به گفته آقای وردک 85% از معلمان و 99.7 % کارمندان وزارت معارف افغانستان براساس رقابت آزاد شامل قانون رتب معاش شده اند.

به گفته وردک افغانستان شش سال پیش فقط 230 عنوان کتاب داشت درحالیکه امروز 2161 عنوان کتاب آموزشی معارف تکمیل شده اند.

وردک مدعی است که بستر های وزمینه های بهبود کیفیت فراهم شده است. وی می افزاید.« سوم ماحول مصون تعلیمی است که کیفیت تعلیم را تعریف میکند، ما شما واز سال 1385  به این طرف کارآعمار11 هزار باب مکتب را آغاز کردیم لله الحمد 8 هزار مکتب تکمیل شده ومتباقی تحت کار اند.»

محمد رضا ادا برگزاری چنین برنامه ها را در بهبود وانکشاف معارف موثر تعریف میکند. « مسلما تبادل تجارت است، مطرح کردن مشکلات ولایت ها است، هم آهنگی با مسولان مرکزی وزارت است که میتوانند در حل مشکلات معارف موثر باشد ومیتواند قدمی وسیعتر در راه پیشرفت معارف برداشته شود.»

به گفته آقای وردک در مدت شش سال سمت وزارت او بیش از 800 مکتب بازگشایی شده واین روند ادامه دارد.

وردک برخی از مسولان وقت معارف، والیان وقت ومتنقذان قومی را درمسدود ساختن مکاتب دخیل تعرف کرده گفت به این روند نیز پایان داده وافراد مفسد را برکنار کرده است.

این درحالیست که به باور مردم معارف افغانستان با فساد اداری وسیعی دست وپنجه نرم میکنند.

امین بهراد، خبرگزاری خارومیانه، کابل

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *