برنامه5ساله ای تعلیمات تخنیکی و مسلکلی معارف اعلام شد

وزارت معارف کشور، استراتیژی 5 ساله ای تعلیمات تخنیکی ومسلکی این وزارت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، این استراتیژی که از 2013 تا 2018 درنظر گرفته شده است توسط وزارت های معارف، کار، امور اجتماعی وشهدا، معلولین  به کمک مالی یونسکور تطبیق وعملی میگردد.

پاولو فانتانی رییس یونسکو درافغانستان؛ تدوین وعملی سازی این استراتیژی را یک موفقیت تلقی کرد.

به گفته وی این استراتیژی تمام فرصت های آموزش های حرفه ای رسمی، غیر رسمی ونیمه رسمی را به هم مدغم ساخته فرصت های مناسبی را برای کار آموزان فراهم میسازد.

وی اضافه کرد این یک استراتیژی ملی است اما جامعه جهانی به شمول یونسکوآماده حمایت از این برنامه اند. من فکر میکنم که این برنامه راهبردی مطابق اولویت های ملی افغانستان ترتیب شده است.

به باور او این برنامه راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی ومدیریت منابع بشری افغانستان اهمیت فوق العاده دارد.

محمد آصف ننگ معین تخنیکی ومسلکی وزارت معارف استراتیژی تعلیمات مسلکی وحرفه ای را یک چهارچوب برای تنظیم آموزش های فنی های حرفه ای درکشور تعریف میکند.

به قول او این استراتیژی یک هم آهنگی کامل را میان ارگان های رسمی وغیر رسمی در مراحل آموزش واستخدام را شامل میشود.

استراتیژی که ما امروز تطبیق میکنیم استراتیژی مشترک است؛ دراین استراتیژی با ما 15 وزارت و10 همکاری سکتوری شریک اند، همچنان تقریبا 15 موسسه وانجوهای غیردولتی نیز به شکل متفرقه همراه ما کار میکنند.

به گفته ننگ پس ازاین سالانه درحدود 400 هزار تن از تعلیمات وتحصیلات نیمه عالی مسلکی وتخنیکی فارغ میشوند که باید سرنوشت شان پس از فراغت معلوم باشد.

آقای حسام الدین همراه معین کار وزارت کار وامور اجتماعی نیز استراتیژی تعلیمات مسلکی وتخنیکی  سودمند خوانده گفت هم اکنون افغانستان سالانه 400 هزارتن نوجوان در بازار کار کشور وارد میشوند که هیج مهارتی ندارند، بنابراین لازم است که در قسمت تعلیمات مسلکی وحرفه ای قدم های بزرگی گذاشته شوند.

به گفته ویآمارها نشان میدهند که از هر 5 تن جمعیت کشور 2 تن بیکار اند، درحالیکه آهنگ رشد در کشور ظرفیت جذب تمام نیروی جوان که جدیدا شامل بازار کار میشوند را ندارد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *