دستگاه های نظامی و استخبارات پاکستان از حسن نیت افغانستان سوءاستفاده کرده است

حامد کرزی رئیس کشورمان می گوید دستگاه نظامی و استخبارات پاکستان همواره از حسن نیت دولت افغانستان سوء استفاده کرده و در تلاش ایجاد حکومت دست نشانده شان در افغانستان بوده است.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، رئیس جمهور تاکید کرده است که این تلاش ها بجائی نخواهد رسید و بر عکس باعث ویرانی و مصیبت شده است.

رئیس جمهور کرزی در مصاحبه ای با تلویزیون “جیو” پاکستان گفته است  اگر پاکستان این همه تلاش ها را بخاطری انجام میدهد که افغانستان خط دیورند را به رسمیت بشناسد و افغانستان به عمق ستراتیژیک پاکستان مبدل شود، باید بداند که هیچگاهی به این هدف نخواهد رسید.

او گفت: مردم افغانستان اجازه نخواهند داد تا کشور شان به عمق ستراتیژیک پاکستان مبدل شده و سیاست خارجی یا بخشی از سیاست آن به اراده و خواست پاکستان تنظیم شود.

 حامد کرزی رئیس جمهورکشورمان خاطرنشان کرد که  افغانستان از مردم پاکستان شکایت ندارد و  آنها (مردم پاکستان) در جریان مهاجرت و جهاد افغانستان خانه و نان خود را با مردم افغانستان شریک کردند، اما شکایت ما متوجه دستگاه های استخباراتی و نظامی پاکستان است که از افراطیت مذهبی به عنوان وسیله استفاده کرده و در پی بی ثباتی و تضعیف افغانستان می باشد.

رئیس جمهور گفت استفاده ابزاری از افراطیت بر ضد افغانستان امروز دامن خود پاکستان را نیز گرفته است.

حامدکرزی تاکید کرد که مردم افغانستان به حکومت های شان اجازه نخواهند داد تا کشور شان به عمق ستراتیژیک پاکستان مبدل شده و سیاست خارجی یا بخشی از سیاست آن به اراده و خواست پاکستان تنظیم شود اما با این همه، مردم افغانستان خواهان روابط دوستانه با پاکستان هستند، روابطی که بر مبنای احترام متقابل به حاکمیت همدیگر و روابط مساوی میان دو کشور استوار باشد، نه رابطه ای مانند آمر  و مادون. شاید در گذشته در تاریخ، چنین آرزوی بوده باشد مانند زمان طالبان و یا پیش از آن، اما آن زمان دیگر تکرار نخواهد شد.

رئیس جمهور در این مصاحبه خود گفت: حکومت افغانستان بیشترین تلاش ها را برای دوستی با پاکستان انجام میدهد، با وجود همه تلاش ها برای برقراری روابط دوستانه با پاکستان، دستگاه های نظامی و استخباراتی این کشور هیچ کاری برای تقویت این دوستی انجام نداده  و من میخواهم مردم پاکستان بدانند که فرصت های زیادی در ده سال گذشته ضایع شده است.

او گفت:  آرزوی من این است  در حالیکه افغانستان تا یک سال دیگر حکومت جدید خواهد داشت، دستگاه های پاکستان از این فرصت استفاده کند و برای تامین آینده بهتر برای مردمان هر دو کشور با افغانستان دست همکاری دهد.

به باور رئیس جمهور در طول 65 سال تاریخ پاکستان، هیچ حکومتی در افغانستان به اندازه ده سال اخیر با پاکستان تماس نداشته است و ابتکار همه این تماس ها و تلاش ها را حکومت افغانستان بدست داشته و تلاش کرده تا از طریق ابتکارات گوناگون در ترکیه، عربستان سعودی، بریتانیا، امریکا و دیگر میکانیزم های دو جانبه و چند جانبه سطح تماس ها را با پاکستان  بیشتر سازد اما پاکستان از این ارتباطات سوء استفاده کرده است.

حامدکرزی در بخش از سخنانش خاطرنشان کرد که حملات طیاره های بی پیلوت در خاک پاکستان مربوط امریکا و این کشور است و افغانستان به آن کار ندارد اما در کل مخالف هرگونه حمله ای است که در آن به افراد بیگناه و ملکی آسیب برسد و دولت افغانستان بخاطر مخالفت با تلفات و آسیب به افراد ملکی در کنار  صدراعظم جدید پاکستان در برابر حملات طیاره های بی پیلوت خواهد ایستاد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *