دومین گروه آواره گان سوریه به کشورشان بازگشتند.

۱۷ سرطان ۱۳۹۷

گزارش ها میرسانند که دومین گروه آواره گان کشور سوریه از ده روز بدینسو از طریق مرزهای کشور لبنان وارد این کشور شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در پی پیش روی های گسترده نیروهای امنیتی سوریه در منطقه درعا و آزاد سازی روستا ها و شهر ها در جنوب این کشور و دمشق روند بازگشت شهروندان بیجا شده این کشور سرعت گرفته است و دومین گروه آواره گان این کشور از طریق مرزهای لبنان وارد خاک سوریه شده اند و دوباره به شهر، روستا و محل زندگی شان بازگشتند.

گفته میشود تا اکنون بیش از 500 خانواده بیجا شده سوری از داخل مرزهای لبنان وارد کشور شان شده و به خانه هایشان بازگشتند و این روند ادامه دارد  این دومین گروه است که طی ده روز اخیر به کشورشان باز گشته اند.

این درحالی است که دولت سوریه چندی پیش طی سخنرانی از شهروندانش که به دلایل ناامنی از کشور متواری شده بود خواست بدون تردید دوباره به کشور شان بازگردند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.