دولت سوریه با تروریست ها این کشور به توافقات جدید دست یافتند

۱۶ سرطان ۱۳۹۷

دولت سوریه وگروه های تروریستی فعال در سوریه واقع در شهر درعا جنوب این کشور به توافقات میان همدیگر دست یافته اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گفته میشود که گروه های تروریستی و دولت سوریه به توافقاتی دست یافته اند که این توافق حاصله شامل آغاز آتش بس و دست کشیدن از استفاده سلاح های سنگین و نیمه سنگین از سوی گروه های تروریستی در همه مناطق میباشد.

بر اساس این توافق دولت سوریه همچنان کنترول همه مراکز دیده بانی  نزدیکی مرزهای اردن را به دست خواهد گرفت.

ضمن این در این توافق آمده است که آواره گان سوریه دوباره به مناطق شان بازگردند و فعالیت های دولتی دوبار آغاز و تروریستان نیز با خروج از مناطق تحت نفوذ شان به سوی خانواده هایشان بازگردند.

این در حالی است که دولت سوریه قبل از این نیز به توافقات با گروه های تروریستی موجود در این کشور دست یافته بودند و از آنها خواسته بودند که مناطق تحت نفوذ شان را بدون درگیری رها کنند و به سوی جامعه برگردند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.