حمایت یکی از رهبران مقاومت فلسطین از جنبش صابرین

۱۵ قوس ۱۳۹۴

محمود الزهار : سنطوِّر علاقتنا مع إيرانمحمود الزهار از رهبران مقاومت در نوار غزه با اعلام حمایت از جنبش صابرین، بیان داشت تمامی گروه های مقاومت با این جنبش ارتباط نزدیک داشته و در جهت افزایش تعاملات میان آنها و این جنبش گام هایی نیز برداشته اند.

این چهره برجسته مقاومت فلسطینی همچنین اعلام کرد هرگونه آسیب و خدشه به جنبش صابرین از سوی هر جریانی صورت پذیرد، مقابله با مقاومت تلقی خواهد شد و گروه های مقاومتی فلسطین آن را بی پاسخ نخواهند گذاشت.

حماس،

صابرین

غزه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed