به تعویق افتادن انتصاب خاخام جنجالی در ارتش رژیم اسرائیل

۳ قوس ۱۳۹۵

تعیین یک خاخام رژیم اسرائیلی در جایگاه خاخام ارشد ارتش این رژیم به خاطر سخنان جنجال برانگیزیش درباره مجاز بودن تجاوز به زنان غیریهودی در جنگ، به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دادگاه عالی رژیم اسرائیل دستور تعویق تعیین “ایال کریم” به عنوان خاخام جدید ارتش این رژیم را صادر کرد؛ تا اینکه وی درباره اظهارات جنجال برانگیز سابق خود توضیح دهد.

اظهارات وی به گونه ای بود که گویا تجاوز به زنان غیریهودی در جریان جنگ را توجیه می کند.

سخنگوی دادگاه عالی رژیم اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت: دگروال ایال کریم خاخام ارتش تا چهارشنبه برای توضیح مواضع گذشته خودش مهلت دارد.

برخی منابع نظامی رژیم اسرائیل گفتند: مراسمی که قرار بود به مناسبت تصدی رسمی پست خاخام ارشد برگزار شود، به خاطر رای دادگاه عالی به تعویق افتاده است.

پس از جنجالی شدن موضوع اظهارات این خاخام، وی در نهایت مجبور شد بیانیه ای صادر کند و در آن به نوعی موضعش را سرپوش بگذارد.

اسرائیل،

تعویق

جنجالی،

خاخام،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.