ارتش سوریه مناطق ریف و درعا را به صورت کامل پاکسازی کردند

۲۰ سرطان ۱۳۹۷

ارتش سوریه همه  مرزی های درعا با اردن  را پاکسازی و آزاد کردند و برای برقراری امنیت در این منطقه نیروهای خود را در ریف و درعای جنوب غربی گسترش داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارتش سوریه توانسته با پیش روی در ریف و درعا این مناطق را آزاد ساخته و امنیت کامل را در این مناطق برقرار کند.

گفته میشود ارتش سوریه پس از نابودی گروه های تروریستی در مناطق درعا و ریف برای برقراری امنیت و ثبات به خصوص درنوار مرزی درعا با اردن، روستا ها  و مناطق مختلف نیروهای خود را در این مناطق افزایش داده اند ضمن این آنها توانسته اند به 27 پاسگاه مرزی در اردن تلسط یابند.

قابل یاد آوری است که کنترول کامل مناطق ریف ودرعای شرقی  زمینه را برای پیش روی و راه اندازی عملیات نظامی ارتش به سوی سرزمین های جولان مساعدتر ساخته است.

 

 


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.