1 دالر آمریکایی 71،20 افغانی

۲۳ ثور ۱۳۹۷

در تماس که خبرگزاری خاورمیانه به یکی از صرافان سرای شهزاده کابل داشت گفتند که نرخ دالر به 71،20 رسیده است.

این صراف اضافه کرد که در گذشته بانک افغانستان هفته سه بار پول به بازار سرای شهزاده توزیع می‌کرد؛ اما چند وقت است که این پول هفته 2 بار توزیع می‌شود.

بانک افغانستان بخاطر جلوگیری از رشد سرسام آور دالر هفته چند بار به صرافان سرای شهزاده پول توزیع می‌کند ولی قسمی که دیده می‌شود این کار بی نتیجه بوده است.

این صراف تاکید کرد که اگر بانک روند توزیع پول را سرعت نبخشد ممکن است که نرخ دالر در روزهای آیند صعود زیاد در مقابل افغانی داشته باشد.

بیکاری، فقر، بی امنیتی و… دلایل بلند رفتن دالر در بازارهای افغانستان شده است.

افغانی

دالر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.