کوهستانی: تحمیل هویت زمینه تجزیه افغانستان را فراهم می‌کند

شماری از اعضای شورای ملی و شهروندان در یک نشست اعتراضی روز سه شنبه(۱۸ثور) گفتند که تحمیل هویت یک قوم بر اقوام دیگر نه تنها  که ثبات را در کشور نمی آورد بلکه سبب به بحرانی رفتن کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شماری از اعضای شورای ملی و شهروندان کشور توزیع شناس‌نامه الکترونیکی با محتوای اختلاف برانگیزش را از سوی ارگ تحمیل هویت یک قوم بر سایر اقوام در کشور دانستند و گفتند که این کار زمینه‌ی تجزیه کشور را فراهم می کند.

جاوید کوهستانی، آگاه سیاسی در این نشست اعتراضی گفت که تحمیل هویت یک قوم بر سایر اقوام قابل پذیرش نیست و گفته که چرا هویت که با تمام مردم افغانستان همخوانی ندارد را بالای همه اقوام تحمیل کنیم.

با این وجود کوهستانی بیان داشت که اگر چه تمام شهروندان افغان (پشتون ها) تاجیک‌ها و …، پیوند‌های قومی دارند؛ اما چرا هویتی که با تمام مردم افغانستان هم‌خوانی ندارد را بالای شهروندان تحمیل کنیم؟

کوهستانی توزیع شناس نامه الکترونیکی با محتوای برتری جویانه اش را سیاست تحمیل هویت دانسته در پیوند به نام کشور گفته که حکمرانان پشتون بدون معاهده دیورند که آن را به نام “ملک خداداد افغانستان” که عبدرالرحمان خان آن را امضا کرده است دیگر تمام معاهده ها را به نام حکمرانان کابل به امضا رسانیده اند.

کوهستانی در ادامه تصریح کرد که در چهار دوه‌ی حاکمیت غلجایی ها که آخرین آنها ملا عمر بود انتقال قدرت بدون خون ریزی صورت نگرفت و حالا اشرف غنی با بحران سازی در کشور در پی چنین کاری است.

کوهستانی علاوه کرد که چنین کار های زمینه به بحران رفتن کشور می شود و جوامع بین الملل که خواستار صلح در افغانستان است بدانند که صلح به زبان مدنی پیاده می شود.

این در حالی است که روند توزیع شناس نامه الکترونیکی که به تازگی آغاز شده محتوای و عکس های روی این شناس نامه واکنش های زیادی از شهروندان را برانگیخته است و حتی رهبران حکومت وحدت ملی هم بر سر توزیع این شناس نامه توافق ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.