کشف یک ذخیره گاه سلاح و مهمات در ولایت پکتیکا

۲۸ حوت ۱۳۹۲

مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی با استفاده از اطلاعات دست داشته طی عملیات از یک ذخیره گاه تروریستان درقریه شیخان ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا مقداری سلاح ومهمات را بدست آوردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سلاح و مهمات بدست آمده شامل  یک میل دهشکه معه یک صندوق مرمی آن،  یک دستگاه پرتاب BM1، یک قبضه راکت RPG7 معه یک فیرمرمی آن، ۳۳ فیرمرمی هاوان،  یکهزار فیرمرمی پیکا و به صد ها فیرمرمی وادوات نظامی می باشد.

این سلاح و مهمات به منظور انجام فعالیت های تروریستی و تخریبی در جریان کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در یک ذخیره گاه جاسازی شده بود.

قضیه تحت تحقیق وبررسی بیشتر قرار دارد.

افغانستانت

امنیت ملی

سلاح و مهمات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.