پولیس میدان هوایی کابل از مسافرین خارجی رشوه می‌گیرند

۲۳ دلو ۱۳۹۶

پولیس میدان هوایی کابل از مهمانان خارجی در بدل اکثر خدمات که در میدان هوایی بین المللی کابل رایگان است از مسافرین خارجی پول مطالبه می‌کنند.

در تماس‌های که شهرواندان کشورهای تاجیکستان، ایران، دوبی، امارات و چند کشور دیگر با خبرگزاری خاورمیانه داشتند گفتند که در بدل بردن بکس‌های شان، صادر کردن خروجی، وزن اموال و دیگر تسهیلات به پولیس میدان هوایی کابل پول داده اند.

در تماس که ما با وزارت داخله داشتیم نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله گفت که این کار خلاف همه مقررات است و ما در این زمینه اقدام جدی می‌کنیم.

در ادامه رحیمی گفت که ما از مردم می‌خواهیم که از تکنالوژی دست داشت خود استفاده کنند و صدای این مامورین را ثبت کنند یا عکس و فلم بگیرند تا ما بتوانیم این‌ها را شناسایی کنیم.

رحیمی همچنان تاکید که وزیر داخله افغانستان مبارزه جدی را با فساد آغاز کرده و به زودترین فرصت به این معضله نیز خواهد پرداخت.

این در حالیست که فساد در نهادی دولتی به اوج خود رسیده و همین امر باعث شده است که حکومت نیم بند وحدت ملی را نیز غرق کند.

پولیس

کابل

میدان هوایی

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.