فوری؛ ترور چند فرد در شهر کابل

۱۹ دلو ۱۳۹۶

لحظات پیش یک موتر نوع فورونر سیاه سرنشینان یک موتر نوع بالینو را در سرک سیلو مربوط حوزه 5 پولیس کابل تیرباران کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از شاهدان عینی این موتر از ساحه فرار کرده است و موتر بالینو با سرنیشنان تیربارن شده در ساحه موجود استند.

در این مورد خواستیم نظر فرماندهی پولیس کابل را بگیریم؛ اما موفق نشدیم.

این در حالیست که چندی قبل نیز در ساحه حوزه بشیر عظیمی مالک فروشگاه فامیلی نیز ترور شده بود.

 

جزئیات بعداً

ترور

خبرفوری

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.