خبرگزاری خاورمیانه در سه روز نخست سال ۱۳۹۷ اخبار خشونت آمیز نشر نمی‌کند

۱ حمل ۱۳۹۷

هیئت رهبری خبرگزاری خاورمیانه برای ارج گذاشتن به مردم و مخاطبین خود تصمیم گرفته اند که به مناسبت نوروز سال ۱۳۹۷ برای ۳ روز اخبار انتحار، انفجار و در کل اخبار خشونت آمیز را نشر نکنند.

بناً شما در این سه روز از همه سایت‌های خبرگزاری خاورمیانه؛ فارسی، پشتو، عربی، روسی و انگلیسی فقط اخبار جشن، خوشی و لبخندهای سال نو را شاهد خواهد بودید.

هر روزتان نوروز؛ نوروز تان پیروز

هیئت رهبری خبرگزاری خاورمیانه

افغانستان

خبرگزاری خاورمیانه

نوروز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.