بودیجه توسعه‌ای وزارت دفاع و امور زنان دست نخورده باقی مانده است

۲۹ ثور ۱۳۹۷

وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده که بودیجه توسعه‌یی وزارت های دفاع ملی و امور زنان با گذشت 5 ماه از سال مالی 1397 دست نخورده باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت مالیه گفته است ک وزارت های دفاع ملی و امور زنان در 5 ماه نخست سال مالی 1397 حتی یک افغانی از بودیجه توسعه‌یی شان استفاده نکرده اند.

این در حالی است که برخی وزارت های دیگر کمتر از 5 در صد بودجه توسعه‌یی شان را به مصرف رسانیده اند که وزارت اطلاعات و فرهنگ و زارت ترانسپورت کمتر از 4 درصد، وزارت عدلیه کمتر از 3 درصد و وزارت های تکنالوژی معلوماتی و مبارزه با موارد مخدر کمتر از 2 درصد بودجه توسعه‌یی شان را مصرف کرده اند.

در همین حال اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفته است که 42 درصد بودجه توسعه‌یی در سال جاری کاهش یافت که هدف از این کار از بین بردن بودیجه های خیالی است.

افغانستان

بودیجه

دفاع

زنان

سال 1397


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.