انفجار در سرک دارالمان

۲۴ سرطان ۱۳۹۷

انفجار در سرک دارالمان در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل صورت گرفته است.

منابع امنیتی  با تایید این خبر می گوید که این  “انفجار” در  نزدیک دروازه  ورودی پارکینگ وزارت احیا و انکشاف دهات در غرب کابل رخ داده است.

جزئیات بیشتری تاکنون در دست نیست.

شاهدان عینی میگویند که این رویداد تلفاتی نیز در پی داشته است

جزییات این خبر بعد…


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.