آمریکا می‌خواهد پاکستان را در فهرست جهانی کشورهای تمویل کننده تررویسم قرار بدهد

۲۵ دلو ۱۳۹۶

مفتاح اسماعیل، سرپرست وزارت مالیه پاکستان گفته است که «آمریکا، می‌خواهد پاکستان را در فهرست جهانی تمویل کنندگان فعالیت های دهشت افگنی قرار دهد.»

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از رویترز مفتاح اسماعیل گفته است که « آمریکا و بریتانیا چندین هفته قبل روی این طرح گام پیش نهادند و بعداً فرانسه و آلمان را نیز تشویق کردند تا در این مهم سهیم گردند.»

در همین حال پاکستان اخیراً تلاش داشت جلو درج نام آن کشور را در فهرست کشور های ناقض مقررات سازمان مبارزه با پول شویی (FATF) بگیرد.

اسماعیل در ادامه گفته است که ما اکنون با آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه کار می کنیم تا پاکستان در فهرست -کشور های تمویل کننده فعالیت های دهشت افگنی- درج نشود. همچنان امیدواریم که حتا اگر آمریکا پاکستان را از آن فهرست بیرون نکرد، ما از این آزمون بیرون خواهیم شد و در فهرست قرار نخواهیم گرفت.”

همچنان گفته می‌شود که اگر نام پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کننده تروریسم درج شود، به اقتصاد این کشور آسیب برساند.

این در حالیست که صدای امریکا نوشته است که که هیدر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن “همواره نگرانی ديرينهء خود را در مورد کمبود اقدامات عملی پاکستان در راستای مبارزه علیه پولشویی و سیستم مالی مبارزه با دهشت افگنی ابراز داشته است.”

انتظار می رود در هفته آینده یک نشست اعضای سازمان ضد پولشویی در پاریس برگزار شود جاییکه آن نهاد احتمال دارد پاکستان را شامل آن فهرست سازد.

آسیا

آمریکا

امنیت

پاکستان

تروریسیم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.