کمک ۵۰ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

قرار داد مییان وزارت مالیه افغانستان وبانک جهانی به ارزش ۵۰ میلیون دالر امریکایی درکابل به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حضرت عمر زاخیل وال وزیرمالیه  ادامه کمک های بلاعوض بانک جهانی را در شرایط موجود افغانستان با اهیمت توصیف کرده ضمن ابراز شکران گفت« تمام پروژه های را که بانک جهانی تا کنون تمویل کرده است براساس اولویت های مردم ودولت افغانستان وکمک کنونی این بانک نیز در شرایط موجود برای افغانستان حایز اهمیت است.»

به گفته زاخیلوال این کمک دردو بخش مالی به مصرف خواهد رسید.

به گفته وی ۳۲ میلیون دالر از طریق MISFA یا اداره حمایت از سهولت های سرمایه گذاری های کوچک درافغانستان، برای حمایت از سرمایه گذاری های کوچک به منظور رشد اقتصادی وایجادکاربه مصرف میرسد و۱۸ میلیون دالر دیگر جهت گسترش فعالیت اداره تضمین قرضه های کوچک؛ بمنظور بیمه قسمی قرضه های کوچک به مصرف میرسد.

به گفته آقای رابرت سام رییس بانک جهانی درافغانستان ۹۱% از سرمایه گذاری های سکتور خصوصی درافغانستان تشبثات کوچکی اند که درحدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن را استخدام کرده اند، این کمک جهت حمایت این گونه سرمایه گذاری ها صورت گرفته است.

وی اضافه میدارد که درحدود ۴۸% بیکاری مخفی درافغانستان وجود دارد که بیشتر روستاها را تهدید میکند، برای رفع این بیکاری مخفی نیز این کمک بانک جهانی موثر خواهد بود.

وی علاوه داشت« براساس این پروژه MISFA برای ۱۰۰ هزار تشبث کوچک قرضه فراهم نماید، برای ۱۵ هزار سرمایه گذاری کوچک تضمین قرضه را براهم سازد ودرحدود ۳۵۰۰ خانواده را از فقر جدی نجات دهد.»

رییس بانک جهانی درافغانستان از ادامه کمکهایش به افغانستان اطمینان داده گفت که بانک جهانی دربرابر افغانستان تعهد درازمدت دارد.

بهرادم برزین رییس عملیاتی MISFA میگوید که اداره مسفا برای۱۵۰ هزار مشتری خدمات تسهیلات قرضه انجام میدهد ودرحدود ۹۳ میلیون دالر از طریق این اداره برای مردم داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *