سوءاستفاده از لباس پولیس

۸ جدی ۱۳۹۵

در کنار آنکه از یونیفورم پولیس در اعمال تخریبی استفاده می شود؛ حالا این لباس در اختیار موترشویان قرار گرفته است.

خبرگزاری خاورمیانه

خبرگزاری خاورمیانه

عکس از برگه شعیب نجفی زاده

پولیس

سوءاستفاده

لباس

موترشویی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.