بستن نکتایی برای مردان خطر زا است

۲۰ سرطان ۱۳۹۷

کارشناسان گفته اند که مطالعات شان نشان داده است بستن نکتایی افراد را فشار خون بالا دچار میکند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گفته میشود مطالعات کارشناسان بیمارستان دانشگاه اشلسویگ وهولشتاین آلمان، گزارش داده اند سخت بستن نکتایی افراد را دچار فشار خون بالا و یا بالا بودن فشارخون میکند ضمن این روند اکسیژن رسانی به مغز را به مشکل مواجه میسازد.

بر بنیاد مطالعات روی 30 مرد که مورد تصویر برداری مغناطیسی قرار گرفتند به شرکت کننده گان گفته شد به دو گروه تقسیم شوند یک گروه نکتایی ببندند و گروه دیگر بدون نکتایی، که پس از آن ثابت شد جریان خون و روند اکسیژن رسانی به  مغز افرادی که نکتایی نداشتند نبست به گروه دوم سریع تر بوده است.

محقیقان گفته اند که افرادی که دارای فشار خون نرمال هستند به احتمال زیاد با بسته نمودن نکتایی دچار مشکل نمیشوند اما در افراد مسن، سیگاری و بیماران مبتلا به فشار خون بالا بسیار خطرناک بوده ممکن فشار خون شان بالا برود و همچنان ممکن است حالت سرگیجه و  تهوع برایشان رخ بدهد

 


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.