داعش از آنچه در جنادریه می گذرد بی خبر است؟

یبسبتحلیل— عربستان سعودی در سه دهه ی گذشته تحت عناوین فرهنگی و موروثی، جشن های پر حاشیه ای را در الجنادریه –منطقه ای واقع در نزدیکی ریاض– برگزار می کند. این جشن ها با نظارت مستقیم پادشاه عربستان سعودی، گارد ملی و با تأیید مفتیان عربستان برگزار می شود و به نوعی فرصت حکومت عربستان سعودی برای تجلیل از خود، ارائه ی نسخه ی تحریف شده از واقعیت های ملال آور این کشور و به حاشیه راندن اعتراضات مخالفان در رسانه هاست.

همزمان با تحریم برگزاری جشن های میلاد حضرت محمد (ص) توسط مفتیان عربستان سعودی و سازمان تروریستی داعش، عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس، مدیر کل امور مسجد الحرام و مسجد نبوی، محافظت از جشن های الجنادریه را بر اساس آنچه آن را ریشه های دینی، ملی و فرهنگی خواند، ضرورت بزرگی برای شهروندان عربستان برشمرد.

از آنجایی که با توجه سازمان دهی حکومتی عربستان سعودی و حضور قابل توجه شهروندان این کشور در این مراسم، جشن های الجنادریه به نوعی نماینده ی تأیید و حمایت مردمی عربستان از رژیم سعودی است، در طی سال های گذشته دولتمردان عربستان کوچکترین واکنشی نسبت به موارد فساد اخلاقی در این جشن ها نشان نداده اند. در نظر داشته باشید در سعودی رانندگی زنان فساد اخلاقی به شمار می آید، اما رقص مختلط همین زنان با مردان در زیر پرچم عربستان سعودی و در مقابل تصاویر سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه این کشور در جشن هایی که تقویت کننده ی جایگاه رسانه ای عربستان است با تأیید مفتیان تندروی سعودی همراه است.

از سویی دیگر در عراق و سوریه، مشاهده ی مسابقات فوتبال و شبکه های تلوزیونی مخالف داعش، مصرف دخانیات، تلاش برای سفر به شهری دیگر و حتی برخی اذکار و مراسم های دینی در مناطق تحت سیطره ی سازمان تروریستی داعش با عواقبی چون مرگ همراه است. ناظران این سؤال را مطرح می کنند که چرا همین سازمان تروریستی نهایت رأفت و ملایمت در برابر آنچه در عربستان سعودی در جشن های الجنادریه از مراسم رقص، مصرف الکل و قمار می گذرد را نشان می دهد.

بررسی عملکرد سازمان تروریستی داعش و عربستان سعودی فاش کننده ی شباهت های بی شماری است که در نتیجه، این ذهنیت را به وجود می آورد که هر دو یک شاکله و یک منطق سیاسی دارند. بنابراین سازمان تروریستی داعش با امثال جشن های آل سعود که ریاض، جده و الخبر را به گفته ی خود مسئولان هیئت موسوم به امر به معروف این کشور به مراکز لهو و لعب تبدیل کرده، مخالفتی نخواهد داشت و به مجازات بینندگان مسابقات فوتبال در الرقه ادامه خواهد داد!