جلوگیری از ازدواج مرد ۶۰ ساله عرب با دختر ۱۴ ساله سوری

ازدواج ناکام پیرمرد عرب با دختر خردسال سوری!مراجع قانونی اردن از ازدواج یک مرد ثروتمند عرب با یک دختر ۱۴ ساله پناهنده سوری جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رسانه های محلی اردن کزارش دادند که مراجع قانونی این کشور از ازدواج مرد ثروتمند عربی همراه با طفل خردسال پناهنده سوری جلوگیری کردند.

روزنامه “الغد” اردن نوشت، کاکای یک دختر ۱۴ ساله سوری که در این کشور زندگی می کند، می خواست برادر زاده خود را در بدل پول هنگفت به نکاح مرد عرب که تقریبا ۶۰ ساله است و  تابعیت وی ذکر نشده درآورد، اما سازمان های مدنی و مرتبط با حقوق بشر از این کار آگاه شده و مانع این ازدواج شدند.

Author

About Author