کوریای شمالی شورای امنیت را پشت میز جلسه اضطراری کشاند

478165_767پس از تأیید آزمایش هسته‌ای بمب هیدروژنی کوریای شمالی، شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد جلسه‌ای اضطراری برای بررسی این مسأله برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رسانه‌های دولتی کره شمالی اعلام کردند این کشور یکی بمب هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است.

در یک برنامه خبری از تلویزیون کره کوریای اعلام شد: “آزمایش اولین بمب هیدروژنی جمهوری با موفقیت در ساعت ۱۰ صبح ۶ جنوری ۲۰۱۶، بر اساس اراده استراتژیک حزب کارگران، انجام گرفت.”

یک بمب هسته‌ای یا ترموهسته‌ای از هم‌گداختی در یک زنجیره واکنشی استفاده می‌کند که منجر به انفجاری به مراتب قوی‌تر از انفجار شکافتی که توسط اورانیوم یا پلوتونیوم ایجاد می‌شود، می‌گردد.

کوریای شمالی پیشتر سه آزمایش هسته‌ای در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ انجام داده است و به همین دلیل با تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌ای مواجه بوده است.