اسد ۲۴, ۱۳۹۹

هجوم سلفی های افراط گرا بر علیه دعوت وزیر فرهنگ مصر به وحدت مذاهب اسلامی

Calls to boycotting the presidential elections in Algeriaوزیر فرهنگ مصر در یک تماس تلفنی در برنامه (صاله التحریر) در کانال صدی البلد درباره مخالفت وی با کسانی که معتقدند که کتابهای شیعی به افراطگرایی دعوت می کنند، گفت: مذهب شیعی یکی از مذاهب اسلامی که جامع الازهر به آن اعتراف کرده و کتابهای مربوط به مذهب شیعی در آن تدریس می شود. چون این مذهب یکی از مذاهب اسلامی است، دشمنی ای با آن ندارم . و حق ندارم جلوی فروش کتابهای شیعی را بگیرم .

در نتیجه،  برخی افراد از شخصیت های سلفی افراطگرای تابع عربستان مثل رهبر حزب النور یونس مخیون و سخنگوی ائتلاف دفاع از صحابه علاء سعید سخنان وزیر فرهنگ درباره وحدت مذاهب را مورد انتقاد شدید داده اند و او را تهدید کردند .

علاء سعید گفت که باید به زودی وزیر فرهنگ محاکمه شود یا این که در پارلمان مورد مؤاخذه قرار گیرد . همچنان او وزیر را متهم به تبلیغ تشیع نمود.

یونس مخیون ادعا کرد که منصوب کردن حلمی النمنم به عنوان وزیر بزرگترین خطا های حکومت مصر و او باید استعفا بدهد.