نگرانی مرکل از افرایش یهودی ستیزی در اروپا

F3A31B86-D811-4623-B3F0-ECA6FC0436BD_mw1024_s_nآنگلا مرکل صدراعظم آلمان در اظهاراتی از جوانان المانی خواست هوشیار بوده و تحت تاثیر افرادی که از کشورهای مخالف اسرائیل به اروپا امده اند، قرار نگیرند .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مرکل ورود پناهجویان از جهان عرب به اروپا را زمینه ساز رشد احساسات ضدیهودی در کشورهای این قاره دانست .

وی در ادامه مدعی شد: ما شاهد برگزاری جلساتی در برخی اماکن و حتی مکاتب بوده ایم که در آن افراد جوان در حال نشر افکار ضدیهودی بوده اند. ما باید این آگاهی را به دانش آموزانمان بدهیم که تحت تاثیر این احساسات قرار نگیرند. یهودی ستیزی هیچ جایی در جامعه ما نداشته و ما باید در زمینه گسترش این افکار محدودیت هایی اعمال کنیم .

جوزف شوشتر، مدیر شورای مرکزی یهودیان در آلمان در ماه نوامبر خصوص افزایش احساسات ضدیهودی با افزایش تعداد ورود پناهجویان عرب به این کشور ابراز نگرانی کرده بود .

وی المان را کشوری دانست که در دوره های مختلف رویکردهای ضدیهودی زیادی را در دستور کار خود قرار داده است.