عالم برجسته دینی تونس: صرف هزینه برای گروه های تکفیری حرام است

20150509125954977یکی از علمای برجسته تونس در یک مصاحبه مطبوعات با ابراز تاسف از وضعیت کشورهای اسلامی گفت: استفاده از سرمایه های کشورهای اسلامی برای گروه های تکفیری حرام است.

به گزارش خاورمیانه، شیخ محمد شریفه از علمای برجسته تونس در یک گفتگو با ابراز تأسف شدید نسبت به وضعیت مسلمانان، گفت: به اخبار گوش نمی دهم، مردم کوچه و بازار چه گناهی کرده اند که باید اینگونه وحشیانه کشته شوند. مردم یمن، سوریه، عراق و فلسطین مگر حق زندگی ندارند؟ وی در ادامه افزود: صرف سرمایه های کشورهای اسلامی برای گروه های تکفیری حرام است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اقدامات این جریان های افراطی با مفهوم انقلاب ومعارضه سیاسی علیه یک نظام فاصله بسیار دارد گفت:«آنها کشور سوریه را به ویرانی کشانده وهزاران نفر از مردم بی گناه را آواره کرده اند.

شریفه همچنین افزود:«مسلمانان باید از اظهارات یکی از مقامات اسرائیل عبرت بگیرند که گفته بود :«این که بجنگی وپیروز شوی، چندان لذتی ندارد؛ لذت آن است که دشمنانت را وادار کنی یکدیگر را بکشند!».

وی با تاکید بر ضرورت بازگشت به خویشتن کشورهای مسلمان اظهار داشت:« کار مسلمانان به جائی رسیده که در انتفاضه اخیر، فلسطینیها از کشور های عربی کمک نمی خواهند، بلکه تقاضا دارند آنها از اسرائیل طرفداری نکنند».