راه اندازی پایگاه هوایی اسرائیل در منطقه اقیانوس هند

39084203گادی ایزنکوت، جنرال ارتش اسرائیل اعلام کرد یک جلسه در عمان، پایتخت اردن توسط ولید عبیدات، سفیر اردن در اسرائیل و عینات شلاین سفیر اسرائیل و همتای سعودی اش خالد بن فیصل بنترکی در اردن برگزار شد.

جنرال گادی ایزنکوت گفت: این دیدار که در حاشیه هفتادمین سالروز جشن ملی استقلال انگلستان صورت گرفت است، بحث در مورد آخرین تحولات سیاسی در عرصه یمن  بود و اشاره کرد که گفتگو در مورد وضعیت منطقه و چالش های واقعی که عربستان سعودی در یمن مواجه شده است.

جنرال ارتش اسرائیل به اظهارات خالد فیصل بن ترکی در اردن اشاره کرد: جنگ فرسایشی در یمن ما را به تغییر استراتژی جنگ می کشاند و ما بیش از پیش تمایل به استفاده از تجارب نظامی اسرائیل داریم.

جنرال گادی ایزنکوت، به نقل از سفیر اسرائیل اضافه کرد که ما آماده ارائه مشاوره نظامی به عربستان سعودی در جنگ با یمن هستیم، اما همکاری اسرائیل و عربستان  در یمن بستگی به تحویل پایگاه نیروی هوایی تعز، در نزدیکی دریای سرخ به اسرائیل دارد .

http://addiwannews.com/more.php?newsid=88396&catid=8