دیدار مسئول دفتر هماهنگی رژیم صهیونیستی با تاجران شهر الخلیل

thumb.phpجنرال یواف مردخای، مسئول دفتر هماهنگی رژیم صهیونیستی طی دیدار غیر رسمی [پنهان] با برخی تاجران شهر الخلیل ، از این تجار برای شرکت در نشستی در شهر بندری اشدود واقع در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ دعوت نموده است.

مردخای در صدد است با تحریک تاجران الخلیل از طریق دادن امتیاز ات اقتصادی ار توان آنها برای توقف انتفاضه سوم استفاده نماید.

شهر الخلیل مرکز اصلی انتفاضه سوم، موسوم به انتفاضه قدس بوده وبندر اسرائیلی اشدود نیز، محل تخلیه کالاه های تجار فلسطینی جهت انتقال به اراضی فلسطینی می باشد.