اسد ۱۸, ۱۳۹۹

داعش: میدان‌های ایتالیا را بازار برده فروشی میسازیم

داعشگروه تروریستی داعش تهدید کرد که با حمله به ایتالیا میدان‌های این کشور را به بازارهای بزرگی برای فروش برده و کنیز تبدیل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روزنامه ال‌ تمپو ایتالیا به گزارشی در شماره جدید مجله “دار السلام” داعش که به زبان فرانسوی چاپ می شود، اشاره کرده است که در آن داعش تهدید کرده “پس از حمله به ایتالیا میدان‌های این کشور را به بازارهای بزرگی برای برده فروشی و حراج کنیز” تبدیل خواهد کرد.

حامیان داعش در صفحات توییتر و اینستاگرام تهدیدات داعش علیه رم را باز نشر کرده‌اند.

داعش گفته است: ما به جنگ علیه مسیحیان تا زمان پیروزی و مجبور کردن آن‌ها به پرداخت جزیه یا اسلام آوردن و توبه از شرک یا تبدیل آن‌ها به برده و کنیزانی که در بازارهای رم فروخته شوند، ادامه می‌دهیم.

به نوشته روزنامه مذکور گزارشات در دوره اخیر نشان می‌دهد که تروریست‌های اروپایی از ایتالیا به عنوان جایگزینی برای رسیدن به ترکیه و از آنجا به سوریه از طریق یونان استفاده می‌کنند.