تیلانِ فاریاب در تهدید سقوط دوباره

حمله تهاجمی طالبان مسلح بر منطقه استراتیژیک تیلان ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب ناکام ماند؛ اما تهدید سقوط این منطقه وجود دارد.

Kanduz2

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پس از آنکه سه روز پیش منطقه مهم و استراتیژیک تیلان از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد، شب گذشته؛ حملات شدید آنها بالای این منطقه استراتیژیک صورت گرفت.

عبدالکریم یورش، سخنگوی فرماندهی پولیس فاریاب به خاورمیانه گفت که حمله تهاجمی طالبان مسلح که حدود دو ساعت ادامه یافت، با شکست روبرو شده و تلفات نیز به آنان وارد گردید.

به گفته وی، در این حمله؛ ۲ طالب مسلح کشته و یکتن دیگر زخمی شد.

با این حال، سخنگوی فرماندهی پولیس فاریاب به خطر سقوط دوباره منطقه تیلان اشاره کرده و اظهار داشت که برای جلوگیری از سقوط دوباره این منطقه، نیروهای مشترک امنیتی در این منطقه حضور دارند و برای حفظ آن، نیروهای خیزش مردمی تجهیز شده و چندین پوسته امنیتی در جاهای کلیدی نیز افراز شده است.

منطقه تیلان ولایت فاریاب، در حدود یک ماه پیش به تصرف طالبان مسلح درآمده بود.