اسد ۲۰, ۱۳۹۹

تلاش قطر برای جاسوسی از فعالیتهای مصر در بیروت

سمیر جعجع_1یک منبع آگاه در لبنان اعلام کرد سمیر جعجع رهبر حزب قوات لبنان برای ادای توضیحات پیرامون وضعیت سیاسی لبنان به ویژه فعالیتها و اقدامات مصر در لبنان به قطر احضار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این سفر که بعد از سفر جعجع به عربستان صورت گرفت، وی در برابر رئیس دستگاه اطلاعاتی قطر حاضر و به سئوالات وی پاسخ داد. همچنین باتوجه به بدرقه گرمی که از سمیر جعجع در زمان بازگشت از قطر انجام شد میتوان گفت که جعجع در انجام ماموریتهای محوله توانسته رضایت قطر را جلب نماید.

این در حالی است که قوات لبنان تا قبل از این دارای روابط نزدیک اقتصادی، سیاسی و امنیتی با حکومت مصر در زمان مبارک بوده و حتی این روابط در زمان مرسی نیز ادامه داشت. لازم به ذکر است که کشور قطر بعد از عربستان و امارات سومین کشوری است که سمیر جعجع را بدون پنهان کاری و به صورت مستقیم به استخدام خود در آورده است.

گفتنی است جعجع در گذشته نیز ماموریت داشته تا نسبت به فعالیت سفارت مصر در بیروت برای قطر جاسوسی نماید