تاسف سوئیدن از کاهش پذیرش پناهجویان

bf5b5aab-a369-47f1-b250-4a561f6192fcنخست وزیر سوئیدن از اینکه کشورش نمی تواند شمار زیادی از پناهجویان را بپذیرد، ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ستِفان لوفوِن، نخست وزیر سویدن در یک کنفرانس خبری در استاکهلم ابراز داشت که به خاطر ادامه سرازیری پناهنده گان مجبور به محدودیت حق پناهندگی هستند.

وی اظهار داشت که حکومت سوئیدن از این رویکرد متاسف است؛ اما دیگر این وضعیت قابل تحمل نیست.

لوفون افزود :«در دو ماه گذشته بیش از ۸۰ هزار پناهجو به کشور ما آمده اند و دیگر نمی شود به این وضعیت ادامه داد.»

نخست وزیر سوئیدن در ادامه گفت که کشورش نمی تواند شمار زیادتری از پناهجویان را بپذیرد و از این بابت متاسف است؛ اما شکایات مسئولان و امدادگران به خاطر وضعیت سوئیدن در حال افزایش است.

به گفته وی، به همین خاطر، پناهندگی در این کشور به «پایین ترین میزان ممکن» کاهش می یابد و حق پیوستن پناهجویان در سوئیدن بسیار محدود خواهد شد.

لوفون تصریح کرد که برای جلوگیری از ورود پناهجویان راهکارهای عمده از جمله تحقیق در مورد سن واقعی پناهجویان کمتر از ۱۸ سال و تشدید کنترول مرزی در موترها و قطارها به مدت سه سال اجرا خواهد شد.

این در حالی است که به گفته نخست وزیر سوئیدن، حق اقامت دائمی فقط در موارد استثنایی به پناهجویان داده می شود.

سویدن تا به حال از قوانین لیبرال پناهندگی بهره می برد؛ اما به زودی به این سیاست پایان می دهد.