اهمال عمدی سعودی ها علت اصلی افزایش آمار قربانیان منا

a0201a635790435236087939بر اساس گفته های شاهدان عینی پس از بروز حادثه منا با وجود استقرار نیروهای امدادی در محل اما اهمال وتعمد در عدم امداد رسانی سریع و کافی سعودی ها سبب شد تا آمار قربانیان به پنج هزار نفر برسد.

بر اساس این گزارش شاهدان عینی اعلام کرده اند با وجود اینکه حادثه در ساعت ۸ صبح به وقوع پیوست و نیروهای امدادی در منطقه مستقر بودند اما به گونه ای هدفمند با تاخیر بسیار طولانی حدود ساعت ۱۲ ظهر به کمک حجاج آمدند، امری که سبب شد تا آمار قربانیان تا پنج هزار نفر افزایش یابد.

این در حالی است که عربستان همواره بر آمادگی خود برای امداد رسانی و ارائه خدمات به حجاج تاکید داشته اما براساس گزارش های منتشر شده و اظهارات شاهدان عینی آنچه در منا رخ داد حادثه نبوده و جنایتی مدیریت شده بوده است. #نه_به_آل_سعود