انتقاد سرمفتش امریکا از اهدای جایزه

اهدای جایزه به یک نهاد مشوق حاکمیت قانون در افغانستان خالیگاه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مفتشین امریکایی گفته اند که در اهدای جایزه از سوی وزارت خارجه امریکا به یک سازمانی که حاکمیت قانون را در افغانستان تشویق می کند، خالیگاه ها وجود دارد.

اداره سرمفتش کمک های بازسازی امریکا به افغانستان  در مکتوبی که به وزارت خارجه این کشور فرستاده نوشته است در این جایزه که به سازمان بین المللی رشد قانون که مرکز آن  در روم است اهدا شده نواقص جدی مشاهده می شود.

این جایزه که بخاطر برنامه تمرین عدالت انتقالی در افغانستان به این موسسه داده شده  برای مالیه دهنده گان امریکا ۵۰ میلیون دالر مصرف دارد.

سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان  جان سوپکو می گوید، عدم بررسی  مورد نیاز، سبب شده است که اداره بین المللی مواد مخدر و حاکمیت قانون در وزارت خارجه امریکا، در حقیقت نظارت بر یک برنامه مهم  تقویه حاکمیت قانون در افغانستان را کاهش بدهد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *