اعترافات یکی از از فرماندهان داعش

صحنه‌هایی از اقدامات جنایتکاران داعش در کوبانی«یاسر عبدالعزیز اگومی» اهل فاس عربستان و معاون ابو بتار المصری امیر داعش در جبهه کوبانی که در جریان درگیری های کوبانی به اسارت درآمده در بازجویی ها اظهار داشته است:”… کمک های نظامی و لجستیکی از ترکیه دریافت می کنیم؛ کسانی که در کوبانی دست به قتل وعام زده اند مستقیم از ترکیه وارد کوبانی شدند. مجروهان جنگی ما در ترکیه مداوا می شوند…”.

اظهارات یاسین عبدالعزیز در مورد حمله به کوبانی:”در حمله به کوبانی ابوبتار المصری نقشه حمله به کوبانی وتاکتیک های آن را از روی فیلم ویدیویی برای ما تشریح کرد. ما در مجموعه ۶ گروه ۱۲ نفره و در کل ۸۲ نفر بودیم. «ابوبتار المصری» هم جزء گروه حمله کننده بود. مطابق برنامه گروه اول، مرکز پوسته های تلاشی جنوب شهر کوبانی را تحت کنترل در آورد. گروه دوم که تحت فرماندهی المصری بود، با استفاده از موتر بمبگذاری شده (انتحاری) به دروازه مرزی “راشد پنار” حمله کرد. پس از انفجار و تسخیر دروازه مرزی، گروه دوم در آن دروازه مستقر شد.گروه سوم مسیر شرقی کوبانی به سمت ولسوالی تل ابیض را تحت کنترل در آورد. گروه چهارم هم به تپه پشتنور حمله کرد که هدف اصلی عملیات بود. گروه پنجم وششم هم وارد شهر شدند. ما در سطح شهر پراکنده و در برخی از نقاط مستقر شدیم. پس از تسخیر شهر و عملیاتی شدن نقشه، دو گروه ازسرین و جرابلس به عنوان نیروی کمکی آمدند. یک گروه کوچکتر هم به همراه مهمات از ترکیه به ما ماحق شدند. این گروه از نقطه مرزی (تپه کانی کوردان واقع در شرق شهر کوبانی) وارد شده وکانی کوردان را تصرف کردند. هدف ما این بود که شهر را تصرف کنیم، راه های مواصلاتی شهر را تحت کنترل درآورده و از خروج مردم شهر جلوگیری نمائیم. حضور  مردم در شهر، از مداخله جنگنده ها و بمباران هوایی جلوگیری می کرد. اما نقشه مورد نظر مطابق میل ما عملی نشد وعلیه ما اقداماتی صورت گرفت (در برخی مناطق با مقاومت روبرو شدیم) ما هم در خیابان ها و کوچه های شهر پراکنده شدیم و هرکس اعم از نظامی و غیر نظامی که در مقابل ما ظاهر شد،کشتیم. در آموزش های عقیدتی و کلاس هایی که آیات قرآن را برای ما تدریس می کردند به ما می گفتند:« وقتی کافران را دیدید، سرشان را ببرید. غیر نظامیانی هم که به ی .ک. پ کمک می کنند از نظر ما کافر هستند و کشتار آنها حلال است…”.به همین دلیل و برای انتقام از مردم کوبانی که به ی . پ .گ کمک کردند،ه مه آنان را قتل عام کردیم.

اظهارات یاسین عبدالعزیز در مورد کشور های حامی داعش: اغلب کمک ها از عربستان سعودی و ترکیه برای ما ارسال می شد.کمک هایی از قبیل پوشاک پتو، از عربستان سعودی می آمد و کمک های غذایی و نیاز های روزمره هم از ترکیه به دستمان می رسید.

اظهارات یاسین عبدالعزیز در مورد مشتریان نفت داعش: ما نفت را به ترکیه می فروختیم که در قبال نفت، کمک های لجستیکی از ترکیه دریافت می کردیم و مجروحان بد حال را به ترکیه اعزام می کردیم.برخی از دوستان مجروح را می شناسم که در استانبول مداوا شدند. افرادی هم که زخم آنها سطحی بود به موصل منتقل می شدند.

Author

About Author