۱۳ قوس به عنوان روز جهانی معلولان نامگذاری شد

۱۲ قوس ۱۳۹۵

سازمان ملل متحد ۱۳ قوس را به نام روز جهانی معلولین نامگذاری کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، موسسه کار آفرینی «مهر و امید مینو» در راستای ایجاد اشتغال، کار آفرینی و خود باوری معلولان جسمی حرکتی و ناشنوایان و کم بینایان فعالیت می کند.

۱۳ قوس مصادف با سوم دسامبر به عنوان روز جهانی معلولین در حالی از سوی سازمان ملل متحد نامگذاری شده است صدها تن از معلولین در کشورهای جنگ زده دارای مشکلات زیادی هستند.

۱۳ قوس

روزجهانی معلولین

سازمان ملل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.