اسد ۱۵, ۱۳۹۹

نوربرت خواستار ممنوعیت حجاب زنان شد

نوربرت هوفر کاندیدای راستگرای انتخابات اتریش، خواهان ممنوعیت برقع در این کشور شد.

Norbert HOFER, FPÖ, Interview in seinem Büro/ Parlament

به گزارش خبرگزای خاورمیانه، نوربرت هوفر کاندید ریاست جمهوری اتریش و عضو حزب اسلام ستیز آزادی  (FPO)که به احتمال زیاد رئیس جمهور آینده این کشور خواهد شد خواهان ممنوعیت برقع شده است.

نوربرت هوفو، در مصاحبه با نشریه اتریشی Öesterreich در مورد پوشش های مذهبی مانند برقع که زنان استفاده می کنند گفت که با این حجاب مخالف بوده و خواهان ممنوعیت آن است.

وی در انتخابات قبلی ریاست جمهوری اتریش میدان را با اندکی اختلاف به “الکساندر فان دربلن” حزب سبز رها کرده بود اما به علت تخلفات صورت گرفته در شمارش آرا این انتخابات در ماه اکتبر ۲۰۱۶ دوباره برگزار خواهد شد.

براساس نظرسنجی ها نوربرت با ۵۲ درصد آرای احتمالی از رقیبش “فان دربلن” جلوتر قرار دارد.

راستگراها و افراطی ها در اروپا، همواره خواهان محدودیت های بیشتر علیه مسلمانان هستند.