طالبان یک زن را به جرم فساد اخلاقی در بدخشان اعدام کردند

زن فراهطالبان مسلح در ولایت بدخشان در شمال افغانستان یک زن را به جرم فساد غیر اخلاقی در این ولایت اعدام کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقام‌های محلی در ولایت بدخشان همچنان تایید کرده اند که سه مرد نیز توسط طالبان در این ولایت سر بریده شده‌اند.

احمد نوید فروتن، سخن‌گوی ولایت بدخشان گفته است که این روی‌داد در ولسوالی تیرگران، جایی که اکنون طالبان آن را به تصرف دارند اتفاق افتاده‌است.

آقای فروتن می‌گوید طالبان مسلح روز گذشته یک زن در منطقۀ سرده، از روستای تیرگران ولسوالی وردوج به دار آویخته اند.

ولسوالی وردوج یکی از ولسوالی‌های ناامن ولایت بدخشان است که روی‌دادهای خونین درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی طی یکی دو سال اخیر در این ولسوالی رخ داده‌است.

روستای تیرگران که حدود دوهفته‌پیش پاس‌گاه‌های نیروهای امنیتی در آن به دست طالبان افتاده و بیش از ۱۲۰ نیروی امنیتی نیز به اسارت آنان در آمدند، اکنون از جمله پای‌گاه‌های مستحکم طالبان در وردوج است.

گفته می‌شود تهدیدهای طالبان در حال افزایش است و در صورت نبود توجه به ولسوالی وردوج، ولسوالی زیباک در هم‌سایه‌گی آن نیز سقوط خواهد کرد.