رای دهی برای 5 تن از مسئولین دولتی در ولسی جرگه

۳ میزان ۱۳۹۲

قرار است برای 5 تن از مسئولان دولتی در ولسی جرگه صندق رای اعتماد و عدم اعتماد گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعضای ولسی جرگهء کشور امروز برای دادن رای اعتماد و یا عدم اعتماد به پنج تن از مسئولان دولتی معرفی شده از سوی حکومت این کشور به پای صندق های رای می روند.

نامزدان وزارت داخله و سرحدات، یک تن برای عضویت ستره محکمه و دو تن دیگر برای عضویت در کمیسیون نظارت بر  تطبیق قانون اساسی هفتهء پیش برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند.

در حال حاضر این نامزدان برنامه های کاری شان را به نماینده های مردم ارایه می کنند.

5 تن،

دولتی،

رای دهی،

مسئولین،

ولسی جرگه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.