سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

خرید و فروش زنان شوهردار در کشورمان

خرید و فروش زنان افغان در ولایت ننگرهار به یک امر عادی تبدیل شده است و در هر روز دو زن در این منطقه به فروش می رسد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اخبار رسیده از ننگرهار حکایت از آن دارد، که میانگین قیمت هر زن که در این ولایت به فروش می رسد ، 530 الی3300 دالر می باشد.

بی بی زیور یکی از قربانیان این رسم و رواج بوده و از بیان داستان خویش  احساس شرم مینماید، وی از باشنده گان قریه شینواری میباشد که توسط شوهر دومش به فروش رسیده بود.

موصوف در مورد این جریان تلخ چنین می گوید: که از شوهر اولی اش سه طفل داشت و بعد از  مرگ وی با برادر شوهرش مطابق به رسم رواج عروسی نمود و شوهر دومی اش وی را به یک مرد پاکستانی در آن طرف سرحد به فروش رسانید، وی میگوید وقتی که به فروش رسیده بود ۴۰ سال عمر داشت و در مقابل ۱۲۰۰۰۰ کلدار پاکستانی به فروش رسیده بود.

کلدار پاکستانی تقریبأ پول رایج در مناطق شرقی کشور میباشد که مطابق به نرخ تبادله ی امروز ۱۲۰۰۰۰ کلدار پاکستانی تقریبأ ۱۳۰۰ دالر امریکایی میگردد.

او میگوید مرد پاکستانی که وی را خریداری نموده بود در یکی از مناطق دور دست پاکستان زندگی میکرد و برای وی ممکن نبود که دوباره به قریه اش برگردد و ناچار ۱۷ سال با وی زندگی نمود و وقتی که وی پیر و سالمند گردید از طرف شوهرش یعنی مرد که وی را خریداری نموده بود رانده شد.

حالا او میگوید که من روی ندارم که دوباره به قریه و پیش خویشاوندانم برگردم زیرا من فروخته شده ام و این یک نام شرم آور برای من است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *