950 کیلوگرام گوشت مرغ تاریخ گذشته در کابل ضبط شد

۱۷ اسد ۱۳۹۵

P1030453موظفین بخش کنترل ریاست صحت حیوانی وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری 950 گیلوگرام گوشت مرغ تاریخ گذشته را از گدام های یک شرکت خصوصی کشف و بعد از ضبط – از بین بردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هیات کنترول وزارت زارعت چهار شرکت وارد کننده گوشت مرغ را در ساحه پارک های صنعتی پلچرخی درشرق کابل بررسی نموده است.

درجریان این بازرسی مقدار 950 کیلوگرام گوشت تاریخ گذشته مرغ را از سرد خانه های شرکت  آریا آریانا بدست آمده و این مقدار گوشت مرغ بسته بندی شده کشور فرانسه است که از تاریخ انقضای آن پنج ماه سپری شده بود.

گوشت ضبط ده به معیار های ذخیره سازی گوشت مطابقت نداشته و فاسد شده بود به همین اساس موظفین مقدار گوشت یاد شده را ضبط نموده و  با حضور داشت نماینده شرکت نامبرده و هیات موظف ریاست  صحت حیوانی در چای های سپتیک لابراتوار تشخیص امراض حیوانی ازبین برده شد.

نماینده های شرکت یاد شده  تعهد نمودند که درآینده محصولات تاریخ گذشته را از گدام های شان دور ساخته و به فروش نمیرسانند .

تاریج گذشته

حریق

کابل

گوشت

مرغ

وزارت زراعت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed