۸۰۰ هکتار زمین تحت کشت زعفران با نبود بازارفروش

خبرگزاری خاورمیانه – هرات

مسئولان زراعت ولایت هرات میگویند: باوجود اینکه کشت وتولید زغفران نسبت به سه سال گذشته ۸ برابر در این ولایت افزایش یافته است اما تاکنون بازار درستی برای محصولات افغانستان دربازارجهانی جستجو نگردیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، درحال حاضر بیش از۸۰۰ هکتار زمین های زراعتی هرات تحت کشت زغفران قرار دارد.

این درحالیست که همواره مسئولان دولتی وغیردولتی بخش تجارت افغانستان ازتلاش ها برای یافتن بازار خوب برای عرضه ی محصولات زراعتی افغانها درجهان سخن گفته اند.

فقیراحمد بیانگررئیس زراعت ولایت هرات میگوید: تاکنون دولت افغانستان بازارمناسبی را برای صادرات وفروش زغفران کشاورزان خود جستجو نکرده است.

وی میگویدکه رشد زغفران در ولایت هرات طی سه سال گذشته ۸ برابر شده و قرار است امسال ۵ تن زغفران از۸۰۰ هکتار برداشت گردد، اما کشاورزان مجبورند به قیمت ناچیز زغفران را دربازارهای داخلی و منطقه عرضه نمایند.

مسئول بخش زراعت هرات همچنان میافزاید: اکنون هرات به عنوان الگو و نمونه کشت زغفران درسطح افغانستان و منطقه محسوب می شود، ولی کمتر محصولات زغفران این ولایت به بازارهای جهانی عرصه شده است.

بیانگر افزود، هرگاه کشاورز افغان نتواند محصول اش را دربازارهای جهانی به فروش برساند بی انگیزه شده و دست از کشت زغفران برخواهد داشت.

مسئول اداره زراعت هرات همچنان میگوید: برای تثبیت کیفیت زغفران هرات ، نیاز به ایجاد یک مرکز تایید کیفیت با استاندرد جهانی این محصول است، ولی تاکنون این مراکز بوجود نیامده است.

گفته میشود چهارسال قبل زغفران صرفا” درولسوالی های غوریان و پشتون زرغون هرات کشت میشد درحالی که اکنون عملا” ۱۵ ولسوالی هرات تحت کشت زغفران قرار دارد.

به گفته مسئولان اداره زراعت هرات ، درحالی که هر کیلو گرام زغفران هرات دربازارهای افغانستان وکشورهای منطقه یک صد هزارافغانی به فروش میرسد ، ولی قیمت این گیاه دربازار اروپا بیش از ۵ هزاردالر آمریکایی میباشد.

قابل یادآوری است که درحال حاضرکشت زغفران به عنوان بدیل اصلی برای کوکنار درافغانستان دردستورکار دولت و کشاورزان قرار دارد، تاجای که هم اکنون تنها درهرات ۱۰ هزار کشاورز مشغول کشت زغفران هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *