800 هکتار زمین تحت کشت زعفران با نبود بازارفروش

۱۴ عقرب ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – هرات

مسئولان زراعت ولايت هرات ميگويند: باوجود اينكه كشت وتوليد زغفران نسبت به سه سال گذشته 8 برابر در این ولایت افزايش يافته است اما تاكنون بازار درستي براي محصولات افغانستان دربازارجهاني جستجو نگرديده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، درحال حاضر بيش از800 هكتار زمين هاي زراعتي هرات تحت كشت زغفران قرار دارد.

اين درحاليست كه همواره مسئولان دولتي وغيردولتي بخش تجارت افغانستان ازتلاش ها براي يافتن بازار خوب براي عرضه ي محصولات زراعتي افغانها درجهان سخن گفته اند.

فقيراحمد بيانگررئيس زراعت ولايت هرات ميگويد: تاكنون دولت افغانستان بازارمناسبي را براي صادرات وفروش زغفران كشاورزان خود جستجو نکرده است.

وي ميگويدکه رشد زغفران در ولایت هرات طي سه سال گذشته 8 برابر شده و قرار است امسال 5 تن زغفران از800 هكتار برداشت گردد، اما کشاورزان مجبورند به قيمت ناچيز زغفران را دربازارهاي داخلی و منطقه عرضه نمايند.

مسئول بخش زراعت هرات همچنان ميافزايد: اكنون هرات به عنوان الگو و نمونه كشت زغفران درسطح افغانستان و منطقه محسوب مي شود، ولي كمتر محصولات زغفران اين ولايت به بازارهاي جهاني عرصه شده است.

بيانگر افزود، هرگاه كشاورز افغان نتواند محصول اش را دربازارهاي جهاني به فروش برساند بي انگيزه شده و دست از كشت زغفران برخواهد داشت.

مسئول اداره زراعت هرات همچنان ميگويد: براي تثبيت كيفيت زغفران هرات ، نياز به ايجاد يك مركز تاييد كيفيت با استاندرد جهاني اين محصول است، ولي تاكنون اين مراكز بوجود نيامده است.

گفته ميشود چهارسال قبل زغفران صرفا” درولسوالي هاي غوريان و پشتون زرغون هرات كشت ميشد درحالي كه اكنون عملا” 15 ولسوالي هرات تحت كشت زغفران قرار دارد.

به گفته مسئولان اداره زراعت هرات ، درحالي كه هر كيلو گرام زغفران هرات دربازارهاي افغانستان وكشورهاي منطقه يك صد هزارافغاني به فروش ميرسد ، ولي قيمت اين گياه دربازار اروپا بيش از 5 هزاردالر آمريكايي ميباشد.

قابل يادآوري است كه درحال حاضركشت زغفران به عنوان بديل اصلي براي كوكنار درافغانستان دردستوركار دولت و كشاورزان قرار دارد، تاجاي كه هم اكنون تنها درهرات 10 هزار كشاورز مشغول كشت زغفران هستند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.