۶۰ درصد جوانان عربستانی دارای تفکر داعشی هستند

عبدالله الخلیل عضو سابق شورای مشورتی عربستان در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرد که ۶۰ درصد از جوانان سعودی دارای تفکر

90 درصد جوانان عربستانی تفکر داعشی دارند !عبدالله الخلیل عضو سابق شورای مشورتی عربستان در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرد که ۶۰ درصد از جوانان سعودی دارای تفکر داعشی هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی تاکید کرد که موسسات افراطی دینی، آغوش جوانان سعودی را به روی داعش گشوده و آنها را مستعد پیوستن به این گروه تروریستی کرده اند.

این در حالی است که بیان اظهارات فوق از سوی الخلیل واکنشهای متعددی را از سوی کاربران شبکه های اجتمعای سعودی داشته و برخی خواستار محکومیت افشاگریها و محاکمه وی شده اند.